top of page

Biyografi

1977 yılında doğdu. Çocukluğu Mersin’de geçti. 1999’da Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul’da edebiyat öğretmenliğine başladı.

 

2017 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümünden mezun olarak ikinci lisans diplomasını aldı. Bir süre TRT Radyosu’nda radyo oyunları yazdı. Aynı yıllarda çeşitli dergilerde oyun eleştirileri kaleme aldı.

 

Bazı oyunları Mitos Boyut Yayınları tarafından “Toplu Oyunlar 1" ve "Toplu Oyunlar 2” adıyla kitaplaştırıldı.

Ödülleri:

  • Öteki Ankara Müzikali - 2018 Necati Cumalı Oyun Yazma Yarışması

  • Nakş-ı Zigetvar - 2017 Necati Cumalı Oyun Yazma Yarışması

Biyografi

Tiyatro Oyunları

Tiyatro Oyunları
mevsimler

Mevsimlerin Oluşumu

Tür: Postdramatik Oyun

Bölüm: Tek Perde

Oyuncu: 3 Kişi

Oyun Konusu

“İşte geliyor Yağmur Gelin,

Ve döne döne diriliyor İjik;

Parçalanmış zihinlerimizde

Yepyeni yarıklar açmak için!”

 

Mevsimlerin Oluşumu; yaş, cinsiyet gibi özellikler göz ardı edilerek en az üç “kişiyle” oynanabilir. Provalar sabitleme amacı taşımamalı ve eylemin amacı sunum olmamalıdır. Kaynağı dramatik seyirlik oyunlarımızda olan “Yağmur Gelin, Ölü Oyunu, Kartal Dansı” gibi ritüel oyunlar dikkate alınmalıdır.

zigetvar

Nakş-ı Zigetvar

Tür: Tarihi Dram

Bölüm: İki Perde

Oyuncu: 1 Kadın - 25 Erkek

Oyun Konusu

Nakş-ı Zigetvar, Kanuni Sultan Süleyman’ın 1566 yılında yaptığı Zigetvar Seferi’ni konu alır. Olaylar, seferi minyatürleriyle nakşetmiş olan Nakkaş Osman’ın ağzından anlatılır. Sultan’ın yaşlı ve hasta olarak çıktığı seferde Zigetvar’a güçlükle varılır. Kale fethedilmeden hemen önce Sultan vefat edince bütün sorumluluk Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’ya kalır. Yeniçerinin ayaklanmasından korkan Sadrazam, Sultan’ın vefatını sır gibi saklar. Sultan’ın ölüm haberi söylentisi yayılınca yeniçeri otağı basar ama Sokullu’nun büyük sürpriziyle karşılaşır. Sokullu, Kanuni’nin tahtına, ona çok benzeyen devşirmesi olan Hernedi’yi oturtmuştur. Yeniçeri, bir tülün ardındaki tahtta oturan kişinin padişahları olduğuna ikna olsa da Hernedi, devşirme olmadan önce Zigetvar Kalesi’ne kaçırılan nişanlısının (Anita) peşine düşünce taht boş kalır. Sokullu için olaylar içinden çıkılmaz hale gelir. Nakş-ı Zigetvar, bir taraftan Sokullu gibi zeki bir devlet adamının çetin bir seferdeki başarılarını anlatırken diğer taraftan aşkı ile görevleri arasında sıkışıp kalmış bir devşirme olan âşık Hernedi’nin duygularına odaklanır. Oyunda sahneler “minyatür” sanatının estetiğinde kurulmuş olup Anita karakteri de minyatür olarak canlandırılmıştır.

Nakş-ı Zigetvar, 2017 Necati Cumalı Oyun Yazma Yarışması’nda ödüle layık görülmüştür. Aynı zamanda Devlet Tiyatroları oyun arşivine girmeye de hak kazanmıştır.

olukadinlar

Ölü Kadınlar Müzikali

Tür: Müzikal

Bölüm: İki Perde

Oyuncu: 10 Kadın - 3 Erkek

Oyun Konusu

Ölüler evrenine geçiş yolunu keşfeden restoran sahibi Edgar, seçtiği ölü kadınları restoranının mutfağında çalıştırmaktadır.

“ROZ: Müzikalimiz Edgar ve

ROZANKA: (Fısıldayarak) Ölü kadınlar hakkında!

ANKA: Yanlış duymadınız. Evet evet, ölü kadınlar hakkında…

ROZ: İki bin beş yüz…

ANKA: Yirmi yedi yılında

ROZ: Küreselleşmiş dünyamızda,

ANKA: Bütün dinlerin, kültürlerin, paraların ve en önemlisi insanların birbirinin içine girdiği…

ROZ: Küreselleşmiş dünyamızda,

ANKA: Ucuz iş gücünün, daha da ucuzladığı, çağdaş köleliğin evrenselleştiği…

ROZ: Küreselleşmiş dünyamızda,

ANKA: Ülkelerin sınırlarının kalktığı ancak zenginlerle fakirler arasındaki sınırların en kalın çizgilerle çekildiği…

ROZ: (Sıkılır) Küreselleşmiş dünyamızda,

ANKA: Küreselleşme nedeniyle zaten ucuz iş gücü olan kadınların, aldıkları ücretin daha da azaldığı…

ROZ: Yeter artık Anka! (Seyirciye) Küreselleşmiş dünyamızda!

ROZANKA: Çok önemli bir şey oldu!

Roz, makyajını bitirirken bolca parfüm sıkar.

ROZ: Canım sevgilim, biricik aşkım… Karşınızda gördüğünüz adam… Ünlü bilim insanı ve kara delik fotoğrafçısı… Ölüler âlemine geçişi keşfetti!”

Ölü Kadınlar Müzikali, Devlet Tiyatroları oyun arşivine girmeye de hak kazanmıştır.

otekiankara

Öteki Ankara Müzikali

Tür: Müzikal

Bölüm: İki Perde

Oyuncu: 3 Kadın - 8 Erkek

Oyun Konusu

Öteki Ankara Müzikali’nde Ankaralı bir kâğıt toplayıcısı olan Ömer’in hayallerine ulaşarak bir saz aşığına dönüşmesi anlatılır. Olaylar, Ankara’nın Bentderesi semtinde bulunan Antik Roma Tiyatrosu’nda geçer. Diğer evsizlerle (Cahide, Sakine, Poşet, Ön Cam) birlikte yaşayan Ömer’in hayatı yine bir evsiz olan Sakallı’nın, elinde saz tiyatroya gelişiyle değişir. Sakallı’nın getirdiği sazı paylaşamayan evsizler, Roma Tiyatrosu’nun yanında bulunan Misket Düğün Salonu’nun “sazcısı” olmak için birbirleriyle yarışır. Ancak başta Ömer olmak üzere, kimse sazı çalamaz. Sakallı’nın sazı çalmak için “sevdaya düşmek” gerektiği telkini üzerine bu defa da evsizler sevdaya düşmek için birbirleriyle yarışır. Ankara’nın ayazında saz çalma sevdasına düşen evsizler arasında yalnızca Ömer sevdasına sahip çıkar ve yaşadığı acılar “sayesinde” büyük bir saz aşığına dönüşür. Müzikalde, Ömer’in hikâyesi anlatıldığı kadar bu toprakların gönül dilinin sesi olan bağlamanın hikâyesi de anlatılır. Öteki Ankara Müzikali, Ankara’nın ötekilerine ve uçsuz bucaksız Anadolu Bozkırlarını yüzyıllardır aşklarının ateşiyle ısıtan saz âşıklarına ithaf edilmiştir. 

Öteki Ankara Müzikali, "2018 Necati Cumalı Oyun Yazma Yarışması"nda 1. lik ödülüne layık görülmüştür. Aynı zamanda Devlet Tiyatroları oyun arşivine girmeye de hak kazanmıştır.

resimsergisi

Resim Sergisi

Tür: Postdramatik Oyun

Bölüm: Tek Perde

Oyuncu: 1 Kadın - 2 Erkek

Oyun Konusu

Sergi, İstanbul Balat’ta bir atölyede açılmak istenmektedir. Oyun, en az bir kadın ve iki erkek olmak üzere üç amatör ressamla oynanır. İlgili tabloların oyun ekibi tarafından yapılması ve fuayede sergilenmesi beklenmektedir. Resim yapma süreçlerinde ortaya çıkacak tartışmalar, fikirler, durumlar, olaylar ve oyun kişileri oyuna dahil edilmelidir.

torpil

Torpil

Tür: Komedi

Bölüm: Tek Perde

Oyuncu: 2 Kadın - 1 Erkek

Oyun Konusu

Hülya, Hikmet ve Funda…

Aynı işe girmeye çalışanlar arkadaşların torpil kaçamakları!

Utançla kahkaha arasında,

Hepimizin hikâyesi!

tumulus

Tümülüs

Tür: Epik Oyun

Bölüm: Tek Perde

Oyuncu: 1 Erkek

Oyun Konusu

“Bir ölüp dirilme oyunudur bu oyun

Hakikatin ve adaletin

Ölümü ve dirimi üzerine

Bak yerimden kalkıp doğruluyorum bininci defa

Üstümde on bin yıllık tozu toprağı Anadolu’nun

Serpiyorum varlığımı varlığına ve

Elimde kamış kalemimle yeniden doğuyorum.”

 

Tümülüs bir ölme ve dirilme oyunudur. Kökeni, köy seyirliklerimizde aranmalıdır. Oyun, bir oyuncu tarafından bir tarla küreği kuklaya dönüştürülerek oynanır. Tarihin karanlığında gerçekleri dile getirdiği için tümülüsüne hapsedilmiş Ozan Kalem-i Hakikat, öldükçe her düşünsel baharda oynayarak canlanır.

Pir Sultan olur,

Sabahattin Ali olur,

Uğur Mumcu olur!

Kitapları

Kitapları

Toplu Oyunlar - 1.jpg

TOPLU OYUNLAR - 1

Arka Kapak Yazısı

 

Öteki Ankara Müzikali:

"2018-Necati Cumalı Oyun Yazma Yarışması"nda 1.’lik Ödülü alan Öteki Ankara Müzikali, seyirciyi günümüz Ankara’sının çıplak ve soğuk gündelik gerçeğiyle karşı karşıya getirirken Ankara’ya, ötekileştirdiğimiz alt kültürün gözünden bakmayı seçiyor; Ankara Kalesi’nin sırtlarında, binlerce yıllık Antik Roma Tiyatrosunun gölgesinde, teatral bir kurgunun kahramanları tarafından canlandırılıyor.
 

Nakş-ı Zigetvar:

Osmanlı tarihinin kriz anlarından birini konu alıyor. Zigetvar Kuşatması sırasında Kanuni hayatını kaybedince, kuşatmanın seyrinin etkilenmesini istemeyen Sadrazam Sokullu bir oyuna başvuruyor. Yazar, bu kurgusal zemin üzerine minyatür sanatından, Karagöz’ün hayal perdesinden yararlanarak masalsı bir aşk hikâyesi örüyor.

Satın Almak İçin:

Toplu Oyunlar - 2.png

TOPLU OYUNLAR - 2

Arka Kapak Yazısı

 

Mevsimlerin Oluşumu:

Tarihin çok ötesinde unutulmuş ritüelleri çağırıyor kentin yeni sahnesine!

 

“İşte geliyor Yağmur Gelin,

Ve döne döne diriliyor İjik;

Parçalanmış zihinlerimizde

Yepyeni yarıklar açmak için!”

Resim Sergisi:

Kabul ederseniz size boş bir tuval hediye etmek istiyor.

Satın Almak İçin:

Sahne

Sahnelenme

bottom of page